Catalog

€ 685,89

Centrifuga radiala, diametrul 600mm

ID: W216


Afla mai mult

€ 8524,91

Centrifuga radiala 20 rame, electrica

ID: 4550


Afla mai mult

€ 1231,53

Centrifuga radiala 12 rame, manuala

ID: 4557


Afla mai mult

€ 1948,88

Centrifuga radiala, diametru 1000mm, cu inverter semiautomat

ID: W200700


Afla mai mult

€ 1990,97

Centrifuga radiala, diametru 1200mm, fullautomat

ID: W2008000


Afla mai mult

€ 1903,74

Centrifuga radiala, diametru 1200mm, cu inverter semiautomat

ID: W200800


Afla mai mult

€ 1320,47

Centrifuga radiala, diametru 720mm, fullautomat, motor sus cu actionare superioara

ID: W201000G


Afla mai mult

€ 1231,53

Centrifuga radiala, diametru 720mm, motorul sus cu inverter semiautomat


ID: W20100G


Afla mai mult

€ 1424,81

Centrifuga radiala, diam. 800mm, fullautomat, cu actionare superioara


ID: W2005000G


Afla mai mult

€ 1337,58

Centrifuga radiala, diametru 800mm, cu inverter semiautomat

ID: W200500G


Afla mai mult

€ 1505,20

Centrifuga radiala, diametru 900mm, fullautomat, cu actiune superioara

ID: W2006000G


Afla mai mult

€ 1416,26

Centrifuga radiala, diametru 900mm, cu inverter semiautomat

ID: W200600G


Afla mai mult

€ -xXx-

Denumire

ID: ---


Afla mai mult

€ -xXx-

Denumire

ID: ---


Afla mai mult

€ -xXx-

Denumire

ID: ---


Afla mai mult

€ -xXx-

Denumire

ID: ---


Afla mai mult

€ -xXx-

Denumire

ID: ---


Afla mai mult

€ -xXx-

Denumire

ID: ---


Afla mai mult